Blossoms

Om KBT

Kognitiv Beteendeterapi är ett samlingsnamn på ett flertal psykologiska behandlingar. Flera viktiga teorier ligger till grund för arbetssättet. Synen på problem som människor har är multifaktoriell, d.v.s. det kan finnas mer än en orsak till att problem uppstår. Detta ger möjlighet att anpassa val av metod och behandling efter varje människas unika behov..

De kognitiva och beteendeinriktade terapierna är väl dokumenterade terapiformer för många slags lidanden, t.ex:

Man kan dessutom gå i terapi för att få ökad självkännedom - utan att man har några tydliga symptom man vill bli av med. Kanske finns det situationer i livet som du skulle vilja klara av bättre än du gör idag? Där kan KBT vara till hjälp. Detsamma gäller om du har en mer diffus känsla av att inte må bra eller inte vara nöjd med livet.

I psykoterapin arbetar man med hur tankar och känslor påverkar våra handlingar (beteendet). Terapin ger möjlighet att undersöka och pröva de strategier man använder för att hantera vardagen och - om dessa inte längre är hjälpsamma - förändra dem för att kunna fungera mer ändamålsenligt.

Fokus ligger på den nuvarande livssituationen men för att förstå hur tidigare erfarenheter påverkar dig idag, kan det ibland vara viktigt att göra en tillbakablick.

I samarbete med terapeuten lär du dig att uppmärksamma och bättre förstå dig själv, dina tankar, känslor och beteenden. Detta ökar möjligheten att långsiktigt bryta tanke- och beteendemönster.

Vi kommer tillsammans överens om vilka mål du vill uppnå och hur länge vi skall arbeta tillsammans.