Blossoms

Om mig

Jag heter Åse Friberg Larsson. Min grundutbildning är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Jag är leg. psykoterapeut och är auktoriserad av Svenska Institutet för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT). http://www.sfkbt.se

Jag har över 30 års erfarenhet av specialistpsykiatri inom Region Östergötland (f.d. Landstinget i Östergötland). Parallellt har jag haft privat mottagning sedan millennieskiftet.