Blossoms

En liten varning kan vara på sin plats

Tyvärr har den ökade populariteten för KBT gjort att det finns en del oseriösa aktörer i den privata sektorn.

Titeln legitimerad psykokterapeut är skyddad och får bara användas av den som först genomgått en tvåårig grundutbildning i psykoterapi, som finns inbakad i vissa utbildningar (t.ex. psykologutbildningen) och som andra kan gå separat (t.ex. socionomer, psykiatrisjuksköterskor, m. fl.). Därefter ska man ha gått en treårig vidareutbildning i psykoterapi, vilken är godkänd av socialstyrelsen.

Förutom att titeln garanterar en gedigen utbildning, står legitimerad behandlare under socialstyrelsens kontroll och om man som klient anser sig felbehandlad, kan en legitimerad behandlare anmälas.

Eftersom allmänhetens intresse för KBT är så stort, finns det lycksökare inom den privata sfären, som vill locka till sig klienter genom att använda begreppet "KBT" i sin marknadsföring. Ofta använder man sig av titlar som låter seriösa, t.ex. "Kognitiv terapeut", "KBT-coach", "KBT-pedagog", "Diplomerad terapeut" och "Certifierad terapeut". Andra kan beskriva att man använder "KBT-metoder". Dessa metoder är inte skyddade och det står vem som helst fritt att använda dem.

Vill du vara riktigt säker, kontrollera med Socialstyrelsen att personen innehar legitimation. Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier kräver att de som står på föreningens behandlarlista lämnar intyg på sina legitimationer. Detsamma gäller Beteendeterapeutiska Föreningen. Se www.sfkbt.se respektive www.kbt.nu